Nieuwsbericht: 2008 - 5 september - Landelijke rechtswinkeldag
(Categorie: Conferenties)
Geplaatst door bzz
dinsdag 19 augustus 2008 - 22:33:18

Derde landelijke rechtswinkeldag


Wanneer?  

Op vrijdag 5 september zijn we te gast in het kantoor van De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam. Dankzij sponsoring is de deelname aan de 3e landelijke studiedag kosteloos. Helaas kunnen slechts maximaal 80 rechtswinkeliers deelnemen. Inschrijven kan door middel van een email aan bestuur©platformrechtswinkels.nl met het aantal deelnemers.

Thema: “Continuïteit”

Het onderwerp van de derde ontmoetingsdag is “Continuïteit”. Bij veel rechtswinkels komt continuïteit in de ene of andere vorm regelmatig terug op de agenda. Het vinden van capabele bestuursleden en medewerkers, het continueren van een goede kwalitatieve dienstverlening en het aanboren van stabiele financiën voor de toekomst. Het zijn onderwerpen die besturen en de gemiddelde rechtswinkelier bekend zullen voorkomen.
 
Op deze 3e rechtswinkeldag komt dit thema  op verschillende manieren aan de orde. Naast deelname aan workshops is er meer dan in voorgaande jaren in het programma ruimte  om met elkaar in gesprek raken.

Prof. mr N. Huls, hoogleraar rechtssociologie Erasmus Universiteit, zal de dag openen met een kritische beschouwing over de vraag of er wel een toekomst voor de rechtswinkels is. Vervolgens wordt het thema continuïteit uitgewerkt in een viertal workshops:

  • Bestuurlijke continuïteit; naast het technisch doen vervullen van vacatures gaat het bestuurlijk in het bijzonder om het  hanteren van strategische beleidsprocessen.Kaders voor effectief bestuurlijk functioneren worden in deze workshop aangedragen door drs. IreneWolff-Kinneging, programmamanager Echo expertisecentrum diversiteit te Utrecht.

  • Geen continuïteit zonder aandacht voor lokale netwerken.
    Drs. Ernst Radius, beleidsmedewerker van de Maatschappelijke Ondernemers Groep bespreekt dit onderdeel mede aan de hand van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

  • Subsidie, bijdragen en of sponsoring
    Items waarmee je actief sturing kunt geven aan de financiële continuïteit van de rechtswinkel Anna Gunn MA, LL.B, ex-bestuurslid van het Platform (portefeuille: sponsoring) leidt dit subthema in.

  • Kwantitatieve informatie: een onmiskenbaar onderdeel van kwalitatieve dienstverlening
    mr.dr. Lia Combrink-Kuiters, Raad voor de Rechtsbijstand Amsterdam, geeft in deze workshop een aantal handvatten voor meer uniforme registratie van de diensten van rechtswinkels.  

Na de lunch wordt het thema “continuïteit”  op praktische wijze door de deelnemers in een viertal bijeenkomsten uitgewerkt. Naast het directe belang voor de deelnemers zullen de resultaten ervan door het Platform worden verwerkt in een documentatiemap. Het ligt in de bedoeling dat deze map met modellen, suggesties en tips in het najaar aan alle rechtswinkels wordt aangeboden.

Aan het eind van de studiedag zal officieel de procedure van start gaan voor de aanmelding van kandidaten voor de Birdeye-prijs. Ook dit jaar wordt de studiedag vanzelfsprekend afgesloten met een borrel.Dit nieuwsbericht is van Platform Rechtswinkels Nederland
( http://platformrechtswinkels.nl/news.php?extend.8 )